Monthly Archives: June 2010

Det handler om VÆRDIER, stupid..

Share Button

Et interview med Naser Khader i Politiken , – “Venstre svigter værdikampen” , – er faldet chefjurist for Cepos, Jacob Mchangama, for brystet, idet Khader omfatter “hele den blå lejr” i sin kritik og specifikt nævner Cepos, som “har glemt alt om eksempelvis ytringsfrihed i et liberalt korstog for reformer og lavere skatter“.

I betragtning af, at netop Mchangama er en af hovedmændene bag ytringsfriheds-foreningen FriDebat, forstår man at han fór i blækhuset med et genmæle, –  Naser Khader’s selvmål , – hvor han, – med rette, –  fremhæver en række skarpe udmeldinger fra Cepos til fordel for netop ytringsfriheden.

Hvordan Cepos vægter kampen for frihedsrettighederne i forhold til økonomi /lavere skatter, skal jeg lade være usagt, og iøvrigt  forekommer det mig, at de to herrer taler forbi hinanden, forstået således, at hverken Khader eller Mchangama, – mærkværdigt nok, – nævner FriDebat med en stavelse.
Miséren skyldes nok , at Mchangama med sine to kasketter forårsager en sammenblanding af Cepos og FriDebat, som så vidt jeg ved ikke har noget formelt med hinanden at gøre.

Mchangama forsvarer sig som repræsentant for Cepos, hvilket er fair nok, da Khader jo specifikt kritiserer Cepos, men psykologisk set fornemmer man, at hans harme snarere har rod i forbigåelsen af FriDebat, som Khader nok ikke vil beskylde for samme prioriteringer. Derudover kan det  tænkes, at der blot er tale om en omgang indenrigs-politisk småfnidder, for hvem stemmer Mchangama egentlig på… ? – Venstre, – eller Liberal Alliance.., – som Khader især kritiserer og kalder direkte værdiløse!

Lader vi småfnidderen ligge, har Khader så ikke, overordnet set, ret i, at politikere såvel som befolkning i den seneste tid har været langt mere optaget af økonomi end kampen for frihedsrettighederne ? – uden at det hermed er sagt, at man grundlæggende vægter økonomi højere.

Kigger vi ud over landets grænser, ses samme billede i f.eks. Holland, hvor der ellers har været stor hype omkring Wilders og hans  Frihedsparti, – dels i forbindelse selvfølgelig med den kommende retssag, samt det forestående parlamentsvalg. Man talte længe i ramme alvor om Wilders som seriøs kandidat til statsministerposten, og hans parti stormede frem i meningsmålingerne, men i lyset af de økonomiske problemer, som også Holland er ramt af, er luften gået noget af ballonen, og Wilders har som Khader  fået svært ved at sætte dagsordenen, uden sammenligninger iøvrigt mellem de to.

Nu kan man give økonomiske problemer skyld for meget, men fraværet af konfrontatoriske sager siden mordet på Van Gogh i 2004 er nok også medvirkende til, at Wilders har fået mindre vind i sejlene. Det må dog siges at være noget af en tilsnigelse at hævde, at der ikke har været konfrontationer i Holland som helhed, men som eksempel fremhæves Amsterdam.

I en lang artikel i New York Times, –  The Integrationist , -hyldes byens tidligere borgmester og ny leder af det fremstormende arbejderparti, Job Cohen, for sin fremsynede integrations-politik, der får æren for at færre af byens borgere efter sigende i dag føler sig socialt isolerede.

Netop social isolation udpeges i en rapport af Jean Tillie, professor ved “the Institute for Migration and Ethnic Studies at the University of Amsterdam”, som hovedårsag til radikalisering. – ( Se evt. mit indlæg : Radikaliseringens årsager: religiøse eller/og psyko-sociale.. ).

Betyder det så, at muslimske unge, såvel som andre etniske og religiøse grupper, har taget de hollandske værdier og tradition for frihed og tolerance til sig.. ? – I hvert fald ikke ifølge det tidligere hollandske parlaments-medlem Ayan Hirsi Ali, som tørt fremhæver, at “Islam is a conquering philosophy” !
Kritikken kommer også fra den tidligere leder af det Liberale parti, Frits Bolkestein, som siger: “Cohen and the Labor Party have bent over backward to please the Muslim minority in Amsterdam”.

For tilhængerne, derimod, har Cohen nærmest fået samme status som Obama, – pre-election, – deraf udtrykket : Yes we Cohen ! – Cohen opfattes som en sand “hate buster“, og hans politik, – “to move away from the multicultural extreme while also avoiding the anti-immigrant extreme, to fashion a practical inclusiveness” , – falder tilsyneladende i god jord hos de hollandske vælgere.

Et centralt tema i værdidebatten over hele Europa er sammenhængskraften, eller social cohesion, som for Cohen bliver til et spørgsmål om”inclusiveness“,- så selv om slagsmål om økonomiske reformer/nedskæringer også i Holland er kravlet frem på den politiske dagsorden, spiller det nok også en rolle for den politiske styrkeprøve, at det er lykkedes folk som Cohen at overbevise vælgerne om, at han faktisk er bedst til integration.

Set i det lys er det interessant at høre Khader proklamere, at netop “truslen mod sammenhængskraften er det tema, som kan vende skuden for de borgerlige”. – Herhjemme kan jeg ikke på stående fod komme i tanker om en oplagt Cohen-kandidat, men alligevel kan man måske forestille sig, at oppositionen også i slagsmålet om hvem der er den sikreste garant for netop sammenhængskraften, har vundet fodfæste.
Denne udvikling kan være sket i skyggen af , og på trods af, de økonomiske realiteter, så måske har Khader – igen.., – set forkert i krystalkuglen..

Svaret blæser i vinden og kan måske i sidste ende blive et spørgsmål om succés eller fiasko på den store verdenspolitiske scene, hvor Obama, som muligt forbillede for Cohen.., forsøger sig med samme taktik: inclusiveness, understanding, tolerance, respect..

Onde tunger fremfører, at der snarere end “klog fremfærd” er tale om uderdanighed, og at stilstanden er et bedrag, som blot skyldes, at man bøjer sig for islamisternes krav. En illustration af synspunktet kan ses og høres i denne optagelse af overfaldet på Lars Vilks i Uppsala, hvor en ophidset muslim råber, (på svensk) : “If he had stopped the film, this (attack) couldn’t have happened” ! – Aftermath of the attacks on Lars Vilks (ved min. 05:42).

Min personlige overbevisning er, at europæiske sekulære og humanistiske værdier vil og skal vinde værdikampen, men at det kun vil lykkes, hvis især partier til venstre for midten står urokkeligt fast på de vestlige værdier /frihedsrettigheder. Det er derfor opløftende at høre Cohen’s muslimske samarbejdspartner, Rotterdams borgmester Aboutaleb, udtale:  “Whoever doesn’t want to go along with Dutch society and its achievements can pack his bags“. Det bringer mindelser om en lignende udtalelse af Villy Søvndal, som imidlertid med et kommende regeringsskifte for øje længe har holdt lav profil på den værdipolitiske scene.

Måske burde Khader i stedet rette sin kritik mod oppositionen, som nok i virkeligheden i højere grad end regeringen har sat økonomi øverst på dagsordenen, og højst beklageligt har overladt det til borgerligt-liberale at forsvare vores grundlæggende værdier /frihedsrettigheder. – Symptomatisk er det vel også, at småskænderierne omkring prioriteringerne foregår mellem to fremtrædende borgerlige, hvor man hos oppositionen   ikke hører meget andet end den sædvanlige, – og efterhånden ulidelige , –  Pia K-bashing.

Den besynderlige og uhellige alliance mellem venstrefløjen og islamister har været genstand for utallige analyser, men måske kommer Martin Ågerup, direktør i tænketanken Cepos, nærmest en forklaring med sin skelnen mellem “67’ere” og “68’ere” : “Mens 67-oprøret var et individualistisk orienteret oprør af hippier, der var stærkt antiautoritært i sit væsen, så var 68-oprøret en venstreorienteret , kollektivistisk bevægelse med stærke autoritære og voldelige tendenser”.  ( Information.dk :  Hippie-liberalister ).

Hvor “68’erne” spiller en dominerende rolle på venstrefløjen, oplever “67’erne” i dag at være langt mere på bølgelængde med “højreorienterede” liberale, især når det drejer sig om VÆRDIERNE, hvilket iøvrigt også gælder  helt personligt..
Som eksempel på 67-mentaliteten fremhæver Ågerup “hippie-liberalisterne” The Beatles, med deres individualisme og kamp for frihed per se,  – ytringsfrihed, seksuel frihed, økonomisk (?) frihed.

Ret beset er de eneste, der bør undtages fra Khader’s kritik, disse frihedselskende og kompromisløse hippie-liberalister.
Længe leve “67’erne”, og held og lykke til Khader med at reformere de konservative, hhv. revse de liberale,  – ellers skulle man måske starte et nyt parti.., – hvad med hippie-liberalisterne

It’s the values, stupid..

Share Button